подобава

подобава
гл. - прилича, съответствува, подхожда, мяза, схожда, допада, приляга, отива, бива, достойно е, както трябва, редно е, прилично е

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • както подобава — словосъч. съответно, надлежно, както му е редът …   Български синонимен речник

  • допада — гл. съответствува, уйдисва, идва точно, приляга, съвпада, схожда, подхожда, хармонира, подобава, прилича, отива, отговаря …   Български синонимен речник

  • за пред хората — словосъч. външно, видимо, на вид, на лице словосъч. прилично, за пред света, като света, пристойно, както подобава, достойно …   Български синонимен речник

  • както му е редът — словосъч. както трябва, правилно, с право словосъч. съответно, надлежно, както подобава …   Български синонимен речник

  • като хората — словосъч. прилично, както трябва, както подобава, за пред хората, добре, пристойно, възпитано, по човешки …   Български синонимен речник

  • надлежно — нар. съответно, както подобава, както му е редът …   Български синонимен речник

  • не ми припила — словосъч. недостойно, не подобава срамно е …   Български синонимен речник

  • обичайно — нар. по навик, по привичка, традиционно, всекидневно нар. редно, прилично, както подобава, както трябва, както се прави …   Български синонимен речник

  • отива ми — словосъч. подхожда ми, прилича ми, допада ми, подобава ми, приляга ми, съответствува ми, съвпада, схожда, мяза ми …   Български синонимен речник

  • подхожда ми — словосъч. отива ми, мяза ми, прилича ми, подобава ми, съответствува ми, допада ми, приляга ми …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”